Biuro:

tel. 731 041 184

tel. 603 207 748

Materace:

tel. 607 572 686

e-mail kontaktowy:

sklep@ergosklep.pl

e-mail bieżący:

ergosklep.pl@gmail.com

Polityka Prywatności

ERGOSKLEP.PL przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Twoje dane zawsze traktujemy z należytą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Znajdziesz tu również informacje o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ERGOSKLEP.PL.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu – firma: mildis.pl Maciej Mazurkiewicz z siedzibą w: ul. Kazachska 5/37 02-999 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7171713897.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Dane Osobowe to informacje dotyczące Użytkowników o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dotyczą, czyli takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza na podstawie takich cech jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, adres IP komputera lub jednej bądź kilku cech określających tożsamość osoby fizycznej (fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, społeczną).

2.2 Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności prawem polskim oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

2.3 Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza operacje wykonywane na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

2.4 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

 1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
 2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
 3. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.5 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych podczas składania zamówienia jest jednocześnie niezbędne do realizacji sprzedaży wysyłkowej przez Sklep.

3. Cel zbieranych danych

3.1 Dane Osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

  • umożliwienia rejestracji w Sklepie
  • składania i realizacji zamówień
  • szybkiego zidentyfikowania Nabywcy wraz z zakupionymi przez niego towarami w przypadku zgłoszenia reklamacji. Nabywca zgłaszający reklamację nie musi przedstawiać nam paragonu, udowadniać, kiedy i co u nas zakupił. Wystarczy, że poda nr zamówienia lub adres e-mail podany w zamówieniu. Dzięki temu w prosty sposób, bez zbędnych formalności realizujemy reklamacje Nabywców tak szybko, jak to tylko możliwe.
  • ułatwienia Nabywcom dokonywania ewentualnych przyszłych zamówień uzupełniających. Dzięki temu Nabywca chcący np. zamówić kolejny taki sam produkt nie musi znać nazwy produktu/produktów, które poprzednio zakupił w naszym Sklepie.
  • doradztwa w zakresie zakupionego produktu/produktów. Nabywca, który prosi o poradę, podpowiedź w zakresie używania zakupionego produktu/produktów nie musi znać nazwy produktu/produktów, które poprzednio zakupił w naszym Sklepie.
  • prowadzenia statystyk i analiz sprzedaży.

4. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

4.1 Zawarcie umowy kupna ze Sklepem przez Nabywcy.

4.2 Zgoda na przetwarzanie udzielona przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych zawsze jest wyrażana poprzez działanie osoby wyrażającej zgodę, pn. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zgoda taka nigdy nie jest dorozumiana.

4.3 Obowiązek prawny Sklepu do wywiązania się z umowy zawartej z Nabywcą.

4.4 Prawnie uzasadnione interesy Sprzedawcy - w celach marketingu bezpośredniego (w związku z wyrażoną zgodą) oraz w celu zapobiegania oszustwom.

5. Profilowanie Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania oferty Sklepu do indywidualnych preferencji (np. poprzez wyświetlanie na stronie sklepu produktów ostatnio oglądanych przez danego Użytkownika w celu ułatwienia ich ponownego odnalezienia w ofercie sklepu.) oraz w celach statustycznych.

6. Ciasteczka (cookies)

6.1 Sprzedawca stosuje pliki "cookies". To dane tekstowe, które serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go rozpoznać przy ponownym połączeniu. Pliki te konieczne są do prawidłowego naliczania prowizji w Programie Partnerskim, Programie Lojalnościowym. Cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika, nie wpływają na sposób działania komputera Użytkownika i uniemożliwiają identyfikację osoby posługującej się danym komputerem. Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia tego mechanizmu, o czym informujemy. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

6.2 Sklep korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc.(Google). Google Analytics używa "cookies" w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie, na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

7 Prawa i obowiązki Sprzedawcy

7.1 Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Nabywcy podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Sprzedawcy lub bezpośrednio na rzecz Nabywcy usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu, w tym realizacji umów, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Nabywców mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

7.2 Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę firmie DreamCommerce w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę na platformie Shoper.pl (której właścicielem jest DreamCommerce), w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.

7.3 Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) są również przekazywane przez Sprzedawcę (na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych) firmie Ceneo.pl Sp. z o.o. w celu przesłania dobrowolnej ankiety oceniającej Sprzedawcę oraz zakupione towary.

7.4 Sprzedawca posiada prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8 Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

8.1 Dostęp do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

8.2 Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie, prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

8.3 W celu realizacji uprawnień z punktów 8.1 lub 8.2 należy wysłać e-mail na adres: sklep@mildis.pl - wpisując w tytule: „sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych” lub „cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

8.4 Jeżeli Nabywca umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8.5 Każdy Nabywca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

9 Zabezpieczenie Danych Osobowych

9.1 Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Nabywcom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane Osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

9.2 Sklep korzysta z certyfikatu SSL - narzędzia poświadczającego wiarygodność domeny. Certyfikat SSL potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji.

10 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl